Ivana Svetec

Savjetnik za imovinsko-pravne i opće poslove +385 51 855-691 Odsjek za financije, društvene i imovinsko-pravne poslove

Zahtjevi