Naknada za uzdržavanje

Pravo na naknadu za uzdržavanje može ostvariti samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te nema sredstva za uzdržavanje, a nije ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima ili imovinom.

Temeljem rješenja o ostvarivanju prava na naknadu za uzdržavanje, Općina Punat će s korisnikom zaključiti Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim će se utvrditi međusobni odnosi, a temeljem kojeg Općina Punat ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore