Naknada usluge smještaja u učeničkom ili studentskom domu ili naknadu troškova najamnine

Pravo na naknadu usluge smještaja u učeničkom ili studentskom domu te troška najamnine u privatnom smještaju priznaje se redovnom učeniku ili studentu, čije kućanstvo ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Naknada usluge smještaja i troška najamnine iznosi 50% ukupnog iznosa navedene usluge, a najviše do iznosa od 130 € mjesečno.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore