Naknada troškova najamnine

Pravo na naknadu troškova najamnine ostvaruje samac ili kućanstvo koje ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, kao i druge uvjete utvrđene Odlukom o socijalnoj skrbi.

Pravo se priznaje u iznosu do najviše 200 € mjesečno, a ako je trošak najamnine manji od utvrđenog iznosa, pravo se priznaje u iznosu stvarnog troška najamnine.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore