Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja...

Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju.

Zahtjev se podnosi u skladu s odredbom čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), u svrhu ostvarivanja svojih prava.

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Poveznice

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

  "Narodne novine" br. 42/2018

 • OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

  (Opća uredba o zaštiti podataka)

  SL EU L119

  na snazi od 25.05.2018.

  Tekst preuzet sa stranice www.zakon.hr

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • GDPR
  Zaštita i obrada osobnih podataka