Naknada troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi

Pravo na plaćanje cjelodnevnog boravka u predškolskim ustanovama ostvaruju djeca iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, a oba roditelja su zaposlena.

Iznimno, ovo pravo mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan roditelj nezaposlen, ako je zbog posebnih prilika u obitelji (npr. bolest, loša socijalno-materijalna situacija) bolje za dijete da boravi u predškolskoj ustanovi.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore