Naknada troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (S.N. PGŽ broj 8/15, 21/16)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 kn)

Poveznice

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore