Jednokratna naknada

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolest, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, gubitak posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati u naravi ako Socijalno vijeće procjeni da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjens

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore