Naknada prijevoza djece s poteškoćama u razvoju

Pravo na naknadu troškova prijevoza djece s teškoćama i osoba s invaliditetom može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po drugoj osnovi, roditelju djeteta s teškoćama ili odrasloj osobi s invaliditetom koje radi školovanja ili osposobljavanja za samozbrinjavanje mora putovati izvan mjesta svog prebivališta.

Pravo se priznaje za relaciju Punat – Rijeka – Punat.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore