Naknada troškova javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovite studente

Pravo na naknadu troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola te redovitih studenata za tekuću školsku/akademsku godinu ostvaruju učenici i studenti čije obitelji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Pravo se odnosi na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do sjedišta škole unutar Primorsko-goranske županije te na studentske terminske mjesečne autobusne karte.

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (SN PGŽ broj 36/22)

30 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

  • Odluka o socijalnoj skrbi

    Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Socijalna skrb
    Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore