Izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i naprava na pročelju zgrade

7 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

  • Upravna pristojba (9.29 EUR)

Poveznice

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje javnih površina, objekata, spomenika, komunalni red, razne prijave,