Isplata novčane pomoći za novorođeno dijete

Podnositelj zahtjeva oslobođen je od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona o upravnim pristojbama (N.N. broj 115/16).

Pravna osnova je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Punat (S.N. PGŽ broj 8/15, 21/16)

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno, poštom, e-mailom ili online obrazac

Obrasci

Takse

 • Bez naknade (0.00 EUR)

Poveznice

 • Odluka o socijalnoj skrbi

  Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Punat, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Financije
  Novčane potpore, subvencije, sufinanciranje, porezi, doprinosi, dugovanja
 • Rođenje
  Prijava matičnom uredu, dobivanje MBG, financijska pomoć od grada/općine