Prenošenje prava i obveza u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa

Prenošenje prava i obveza u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa s podnositelja zahtjeva utvrđenog rješenjem o izvedenom stanju, na obveznika plaćanja komunalnog doprinosa

5 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 kn)

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje javnih površina, objekata, spomenika, komunalni red, razne prijave,