Korištenje javne površine

Podnose ga obveznici poreza na korištenja javnih površina sukladno članku 20. Odluke o općinskim porezima. Podnošenje zahtjeva je nužno najmanje pet dana prije početka planiranih radova.

5 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

  • Upravna pristojba (9.29 EUR)

Potrebni dokumenti

  • Grafički prikaz i opis s naznačenom kotiranom pozicijom

Poveznice

  • ODLUKA o porezima Općine Punat

    Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Punat te se propisuju visina poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza kao i što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje javnih površina, objekata, spomenika, komunalni red, razne prijave,