CIVILNO DRUŠTVO

Prisustvovanje zainteresiranih fizičkih i/ili predstavnika pravnih osobama sjednicama Općinskog vijeća i službenih tijela Općine Punat

Zahtjevi