Elfrida Mahulja

Referent za pisarnicu i pismohranu Novi put 2
51521 Punat
Hrvatska
ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) Pisarnica

Pisarnica ili prijamni ured - soba br. 6 u suterenu

ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) 051/ 854-715 051/854-840