Elfrida Mahulja

Predsjednica Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru +385 51 854-715 +385 854-840 Novi put 2
51521 Punat
Hrvatska
ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

Kolegijalno tijelo

ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) 2142-02-03/6 051 854-715 051 854-840

Zahtjevi