Etičko povjerenstvo

Podnesci Etičkom povjerenstvu Općine Punat

Etičkom povjerenstvu Općine Punat predaju se podnesci u vezi s kršenjem Etičkog kodeksa službenika i namještenika u JUO Općine Punat, kao i Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Punat.

Općinska uprava

Adrese

 • Novi put 2
  51521 Punat
  Hrvatska
ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)

Poveznice

 • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Punat

  Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Punat utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Općine Punat, nositelja izvršne vlasti Općine Punat kao i članova radnih tijela Općine Punat, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja dru

 • Etički kodeks službenika i namještenika u JUO Općine Punat

  Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Punat utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Općine Punat, nositelja izvršne vlasti Općine Punat kao i članova radnih tijela Općine Punat, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja dru

  Etičkim kodeksom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/14) uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, utemeljena na zakonima i drugim propisima, općinskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima službenika te u osiguranju poštovanja zaja

Radna mjesta

 • Ivana Svetec
  Savjetnik za imovinsko-pravne i opće poslove Novi put 2
  51521 Punat
  Hrvatska
  ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00) Etičko povjerenstvo

  Podnesci Etičkom povjerenstvu Općine Punat

  ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)